Kvalita čaju

Kvalitný čaj obsahuje iba nepoškodené vrchné tri lístky z čajovníka, takzvané tips, ktoré sa zbierajú ručne. Čím menšie tieto lístky sú, tým chutnejší čaj je. Väčšie listy sa používajú do čajov, ktoré sú sekané – tie poznáme ako klasické sáčkové čaje, ktoré sú bežne dostupné v obchodoch.

Ako spoznáte kvalitu čaju?

Odpoveď je jednoduchá – kvalitný čaj je taký, ktorý obsahuje čo najviac svetlých lístkov. Ide o nerozvinuté lístky, ktoré sa nazývajú „bud“. Vyšší počet bielych lístkov je predpokladom pre kvalitný čaj.

Kde pestujú kvalitný čaj?

Kvalitný čaj sa dá vypestovať v oblastiach, v ktorých nie sú extrémne teplotné výkyvy. Ide teda o miesta s teplou zimou, miernym letom, a samozrejme vhodným typom pôdy. My sme sa rozhodli pre čaj z provincií Fujian a Yunnan, ktoré sa pestujú v nadmorskej výške 1000 a viac metrov nad morom. Vyššia nadmorská výška síce spomaľuje rast, ale má pozitívne účinky na kvalitu čaju.

Čo všetko vplýva na kvalitu čaju?

Na kvalitu čaju vplýva rovno niekoľko faktorov. My vám predstavíme tie najdôležitejšie:

Nadmorská výška – čaj, ktorý sa pestuje vo vyššej nadmorskej výške má menšie lístočky. Veľkosť lístku čajovníka ovplyvňuje chuť čaju. Čím je lístok menší, tým je čaj chutnejší a menej horký. Náš čaj sa pestuje v nadmorskej výške približne 1000 metrov nad morom.

Odroda – Čaj ako taký pochádza z rastliny Camellia Sinensis. V Číne a v Japonsku sa pestuje odroda Sinensis, pre ktorú sú typické malé lístky. V Indii sa pestuje odroda Assamica, ktorej listy sú výrazne väčšie.

Čas zberu – Listy čajovníka sa zbierajú v 15 dňových intervaloch. Zbery v skorších mesiacoch roku vedu k jemnejšej chuti. Tá je vyhľadávaná predovšetkým na ázijských trhoch. My sme sa rozhodli držať práve tejto cesty, a tak vám ponúkame čaj, ktorý sa zbiera v mesiacoch apríl – máj. Skorší čas zberu považujeme za dôležitý najmä pri zelených čajoch. Na druhej strane, čierne čaje skvelej kvality sa dajú záskať aj z neskorších letných zberov.

Ako rozpoznám kvalitný čaj v sáčku?

Sáčkový čaj sa vyrába sekaním väčších spodných listov. Často ide o kombináciu čajov z viacerých oblastí. I tento proces výroby je potrebné považovať za umenie. Ak vás však chuť sáčkového čaju, ktorý pijete, navádza k tomu, aby ste si do neho pridali med alebo citrón, ide o čaj nižšej kvality.